loader image

Våra Författare

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Frida Ekerlund

Frida Ekerlund är genusinriktad samhällsvetare, workshopunderlättare och organisationsutvecklare med erfarenhet av ideella föreningar i Sverige och sociala rörelser i Latinamerika. Frida var med och startade ungdomsorganisationen Vardagens civilkurage 2015 och vill vara med och bygga mer jämlika och demokratiska möten och samhällen.

Dold talang: Kan vika tranor.

Publicerad hos Trinambai: Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage (2018) 

Niklas Hill trinamvai sverige bokförlag
Niklas Hill

Niklas Hill är doktorand på Stockholms universitet där han forskar om lärande i ideella sektorn. Han har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utvecklas och har sett ett stort antal föreningar från insidan. Niklas brinner för att stärka det civila samhället och har därför startat förlaget Trinambai.

Dold talang: en fena på vegansk matlagning.

Publicerad hos Trinambai:Lärande i civilsamhället – en forskarantologi (2020)⟶
Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering (2017) 
Julia räddar skogen (2017) ⟶
Lilla monterboken (2015) ⟶
Charlie, Mika och Nalleföreningen (2014) ⟶
Förening i förändring (2014) ⟶
Kunskapsföretagaren – starta och utveckla en kreativ verksamhet (2013) ⟶
Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar (2011) ⟶

Jill Johansson Vennelin författare trinambai sverige bokförlag
Jill Johansson Vennelin

Jill Johansson Vennelin är projektledaren som älskar folkbildning och inspirerar till utveckling.Med erfarenheter från bland annat RFSU, Volontärbyrån, Amnesty International, Sveriges Elevkårer och Förbundet Vi Unga drömmer hon om ett föreningsliv där fler engageras, kommer till sin rätt och trivs.

Dold talang: Vet när en gullig djurbild livar upp stämningen.

Publicerad hos Trinambai: Maxa mötet – från ett måste till en möjlighet (2018) 

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Erika Lindqvist

Erika Lindqvist är pedagog, dansare och projektledare med bred erfarenhet av arbete i den ideella sektorn. Strävan efter ett dynamiskt, modernt och inkluderande föreningsliv är den självklara ledstjärnan i hennes arbete med organisationsutveckling och medlemsinflytande. Erika är sedan många år kulturpolitiskt engagerad genom en styrelsepost i Ax – Kulturorganisationer i samverkan, där hon bland annat ägnar sig åt påverkansarbete riktat till politiker och andra makthavare, för ideella kulturorganisationers räkning.

Dold talang: Erika behöver så gott som aldrig köpa kläder, eftersom hon är ruskigt bra på att sy.

Publicerad hos Trinambai:
Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner (2016) 

 

Jens Molaner författare trinambai sverige bokförlag
Jens Molander

Jens Molander är konstnärs-kultur-pedagogisk mångsysslare som alltid har fler än en boll i luften. Jens är skådespelare, filmare, fotograf, trollkonstnär, civilkuragetränare och har en passion för pedagogik, relationellt lärande och samhällsförbättrande processer på gräsrotsnivå. 2015 var Jens med och startade organisationen Vardagens civilkurage.

Dold talang: I samband med att blivit förälder har Jens utvecklat en förmåga att leva, ett hyfsat normalt liv, med endast några få timmar sömn per natt.

Publicerad hos Trinambai:
Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage (2018) 

Lisa Moreaus författare trinambai sverige bokförlag
Lisa Moreaus

Lisa Moraeus är en uppskattad föreläsare och workshopledare inom ledarskap, entreprenörskap och ideellt engagemang. Hon har en egen bakgrund som ledare inom bland annat studentrörelsen, Amnesty International och Röda Korset.

Dold talang: origami med godispapper.

Publicerad hos Trinambai:
Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation (2016) 

Charlotte-Ovesson-trinambai-sweden-new
Charlotte Ovesson

Charlotte Ovesson är beteendevetare, processledare och föreläsare. Med fokus på jämlikhet och mångfald hjälper hon organisationer att utvecklas. Hon tar även fram rapporter om jämlikhet och statistik. Charlotte har en lång bakgrund av att vara aktiv i olika ideella organisationer och är ordförande i Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna.

Dold talang: Kan en uppsjö av roliga fakta om konstiga havsdjur

Publicerad hos Trinambai:
Starka tillsammans – tjugoen nulägesbilder av civilsamhället (2019) 

Mirella Pejcic författare trinambai sverige bokförlag
Mirella Pejcic

Mirella Pejcic är anställd och förtroendevald inom den ideella sektorn. Hon är även verksam som föreläsare med fokus på demokrati, inkludering och mänskliga rättigheter. Mirella har en mångårig erfarenhet inom det civila samhället och brinner för innovation i organisationsutvecklingen.

Dold talang: hon förstår sig på universums hemligheter och kan tyda stjärnorna.

Publicerad hos Trinambai:
Demokratimodellen – gör din förening livskraftig och inkluderande (2015) 

Thor Rutgersson författare trinambai sverige bokförlag
Thor Rutgersson

Thor Rutgersson är författare, frilansskribent och hobbymusiker. Han har lång erfarenhet av arbete med folkbildning och har skrivit ett antal böcker om studieförbundens verksamhet. Thor skriver också skönlitterärt och gör reportage och rapporter.

Dold talang: samlar på och kan mycket om serietidningar och TV-spel.

Publicerad hos Trinambai:
Demokratimodellen – gör din förening livskraftig och inkluderande
 (2015

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Anna Rydborg (född Edlund)

Anna Rydborg är förbundsordförande i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och ordförande i Ax – Kulturorganisationer i samverkan. Hon har flera års erfarenhet av inflytandearbete i ideell sektor, specialiserat på ungas inflytande. Anna har arbetat med att utveckla arbetssätt och metoder för att öka det demokratiska engagemanget som projektledare, som styrelseledamot och inom folkbildning.

Dold talang: Efter att ha gjort värnplikten som beriden musiker i Livgardets dragonmusikkår kan Anna rida och spela horn – samtidigt

Publicerad hos Trinambai:
Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner (2016) ⟶

Aron Schoug Trinambai Sverige Författare
Aron Schoug

Aron Schoug är doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet där hans forskning berör kollektiva lärprocesser, kreativitet och ledarskap i det civila samhället. Med en bakgrund som studiecirkelledare och ledarutbildare brinner han för att vidareutveckla demokratiska former för lärande, kommunikation och organisering. Under de senaste åren har Aron varit flitigt anlitad som föreläsare för ideella föreningar som vill stärka sitt ideella engagemang.

Dold talang: Är en hejare på att skriva musikallåtar

Publicerad hos Trinambai:
Lärande i civilsamhället – en forskarantologi (2020) ⟶

Linnéa Sjögren författare trinambai sverige bokförlag
Linnéa Sjögren

Linnéa Sjögren är genusvetare och utbildningsutvecklare. Hon har lång erfarenhet av att ta fram utbildningskoncept utifrån ett lärstilsperspektiv. Linnéa har även varit stationschef och är aktiv i Feministiskt initiativ.

Dold talang: Skönsjungande Sjögrens sköna sångröst.

Publicerad hos Trinambai:
Charlie, Mika och nalleföreningen 
(2014)⟶
Förening i förändring (2014) ⟶

kvinnligatalare_angeli_sjostrom_hederberg_2
Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg är samhällsentreprenör och sociolog med vidareutbildningar i bl.a. storytelling, försäljning och processledning. Angeli stärker ideella organisationers förmåga att rekrytera, engagera och behålla medlemmar. Hon är även affärsutvecklare för kooperativa och sociala företag.

Dold talang: Efter uppväxten på lantbruk kan Angeli allt om jordgubbar

Publicerad hos Trinambai:
Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar (2011) 

Gustaf Sörnmo författare trinambai sverige bokförlag
Gustaf Sörnmo

Gustaf Sörnmo är organisationsutvecklare och sociolog med inriktning på civilsamhälle i post-Sovjet och Skåne. Han är särskilt intresserad av gräsrotsorganisationers uppstartsfas, demokratiska organiseringsformer och långsiktighet. Gustaf startade organisationen Centralasiengrupperna år 2012 och har även medgrundat organisationer som Tamam, Skaparkollektivet Forma och Vardagens civilkurage.

Dold talang: Kan de flesta fågellätena i sverige

Publicerad hos Trinambai:
Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage (2018) 

Följ oss
Varukorg
  • No products in the cart.