Integritetspolicy: Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter.

Trinambais policy för personuppgiftshantering

 

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Här kan du läsa vår policy för att skydda personuppgifter. 

Trinambai värnar om skyddet av din personliga integritet och dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter, det vill säga hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

Trinambai är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar. Vi behandlar dina personuppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.  

 

Vilka uppgifter samlar vi in om dig?

När du gör en beställning eller prenumererar på vårt nyhetsbrev delar du med dig uppgifter om dig själv såsom namn, adress, ålder, telefonnummer och mejladress. Du lämnar även personuppgifter till oss genom att till exempel fylla i formulär eller skicka meddelanden till oss. När du betalar i vår webbutik behandlar vi din betalinformation. Observera att Trinambai inte får tillgång till uppgifter om ditt betalkort, utan dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av Trinambai betaltjänstleverantör. 

 

Vad är lokal lagring av data och cookies, och hur använder vi det?

Vi använder oss av lokal lagring av data, vilket innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. En typ av lokal lagring av data är cookies. Lokal lagring av data kan till exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat och vilken webbläsare du använder. Sådana uppgifter kan användas för att personifiera innehåll och funktioner i våra tjänster i syfte att göra ditt besök anpassat och meningsfullt för dig.

 

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Uppgifter som vi samlar in om dig och andra kunder används för att tillhandahålla och förbättra Trinambais tjänster. 

 

Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. 

Rättslig förpliktelse. Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på sådan behandling är att vi lagrar uppgifter för bokföringsändamål och att vi kan lämna ut uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. 

Berättigat intresse. Vi behandlar personuppgifter för direktmarknadsföring till kunder och potentiella kunder.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Det innebär att olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Vissa uppgifter måste vi spara under längre tid för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du gör för att använda dem. 

 

Radera uppgifter

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in. I sådana fall kommer vi att radera de uppgifter vi har om dig, men med några viktiga undantag. Vi kommer att behålla sådana uppgifter som vi måste behålla enligt lag (till exempel av bokföringsskäl). 

 

Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras.

 

Till vilka kan personuppgifter lämnas ut?

Vi delar med oss av information om dig till andra, exempelvis leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, myndigheter och samarbetspartners. 

 

Leverantör som behandlar personuppgifter för vår räkning

Vi anlitar företaget H:ström ? text och kultur i Umeå för att expediera våra böcker. H:ström får tillgång till dina personuppgifter i den mån det behövs för att expediera din beställning. Leverantören får inte använda uppgifterna för andra ändamål än de vi anger. 

 

Myndigheter

Vi lämnar ut personuppgifter till myndigheter, såsom polisen och skatteverket, på myndighetens begäran om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut eller till rättsvårdande myndigheter för att bidra till en pågående brottsutredning. När vi delar personuppgifter med myndigheter sker det antingen på grund av att vi har en rättslig skyldighet att göra det eller på grund av att vi har ett berättigat intresse av att bidra till en pågående brottsutredning. 

 

Inkassobolag

Om Trinambai har ett krav gentemot dig kan vi dela de personuppgifter som är nödvändiga med inkassobolag för att fastställa, göra gällande och utöva vårt rättsliga anspråk.

 

Dataskyddsombud och kontakt vid frågor

Vi har utsett ett dataskyddsombud som ser till att behandlingen av dina uppgifter sker på ett lagligt sätt.  Om du vill komma i kontakt med oss eller har frågor om Trinambais personuppgiftshantering kan du eller nå oss via vår kontaktsida.

 

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du anser att Trinambai hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

 

Uppdateringar av den här policyn

Om vi gör ändringar i den här personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på Trinambais webbplats. 

 

Denna version av Trinambais personuppgiftspolicy publicerades den 1 maj 2020.