Foreign rights

Are you interested in the rights for publishing our titles in another language? Don’t hesitate to contact us for more information in English, reading copies and English samples.

Here we present you with a selection of books that might be interesting for you to translate.

Charlie, Mika and the teddy bear club

A book about active citizenship for children aged 3-6. Charlie and Mika decide to start their own organisation against bedtime together with their teddy bears.

Charlie and Mika don’t want to go to bed but mum says they have to. This marks the start of an adventure full of protests, negotiations and teddy bears on strike. Inspired by their activist mum they decide to start their own association and they get unexpected help ? from their teddy bears. The big question is: can things that feel unfair be changed?

Charlie, Mika och nalleföreningen Linnéa Sjögren Niklas Hill trinambai sweden barnbok
Julia räddar skogen niklas hill Anna Palmqvist trinambai sweden

Julia saves the forest

A book about environmental activism and civil disobedience for children from three to six years.

One day Julia is out for a walk with her dog and makes a terrible discovery. The forest is to be cut down to make space for a new highway. She thinks that’s a bad idea. Something needs to be done. So she climbs up a tree and refuses to come down. Will she manage to save the forest?

Interfere! A handbook in everyday civil courage

Civil courage can be trained! This hand book contains methods for training and exercising practical civil courage.

Even though our everyday life can be quite different, we all encounter oppression and injustice in different forms. It can be a racist comment on the bus, a sexist joke in the lunch room or master suppression techniques during a group work. In order to be able to interfere we need to train civil courage!

By the means of everyday courage we all can become activist citizens. When we interfere we don’t ask others for change, we make it ourself and together with others.

Ingrip En handbok i vardagligt civilkurage Frida Ekerlun Jens Molander Gustaf Sörnemo trinambai sweden

En ung, påläst och tuff miljöaktivist har gjort entré och förhoppningsvis kan hon inspirera kommande generationer till att bli naturvänner som kämpar för att rädda miljön. [?] För dig som vill inspirera nästa generations miljökämpar är Julia räddar skogen en riktigt bra start. Fler personer med Julias mod och beslutsamhet kommer vi garanterat behöva i framtiden.

Erik Hansson Natursidan.se
Erik Hansson

Julia räddar skogen är en bilderbok för de yngsta barnen om att alla kan spela en betydelsefull roll i vårt samhälle. Ung eller gammal, ensam, kanske rädd, men om beslutsamhet och trotsig vilja finns kan en enskild person förändra samhället. [?] Det är en enkel och rättfram beskrivning av civil olydnad. Att alla kan göra skillnad.

Kerstin Hagstrand-Velicu  BTJ-häftet nr 7, 2017
Kerstin Hagstrand-Velicu

Egentligen borde den passa vilken chef som helst, i synnerhet i tider då det läggs så mycket krut på att få medarbetarna att känna trivsel och engagemang. I Brinna! ryms såväl verktyg som tid för reflektion. Och dessutom chans till många aha-upplevelser.

Tidningen Chef 
Tidningen Chef

Charlie, Mika & nalleföreningen är en rolig bok som visar hur den som vill ändra på regler som upplevs orättvisa kan gå tillväga.

Beatrice Jansson Fria Tidningen
Beatrice Jansson

Vi tror att en sån här bok kan hjälpa till att skapa förståelse för avtal och bestämmelser, hur vi kan påverka dessa och samtidigt göra samhällsengagemang till något vardagligt för alla. Att barnen i boken inte stängs in i trånga könsroller förhöjer naturligtvis läsupplevelsen. Kram och engagemang!

Feministiska barnböcker 
Feministiska barnböcker