Publishing services

medlemsmodellen-rekrytera- aktivera- behålla medlemmar-trinambai-sverge

Låt oss producera din bok!

Ska din organisation ge ut en bok? Gör det i samarbete med oss!

Trinambai ger inte bara ut egna böcker, vi kan även producera material på uppdrag. Ni står för innehållet, vi bidrar med vår kunnande och erfarenhet kring bokproduktion och -marknadsföring. Vi hjälper er att paketera er kunskap så att den når utanför era kretsar.

När vi producerar ditt material ser vi till att det håller hög standard både språkligt och formmässigt. Vi har kompetenta och pålitliga förlagsredaktörer, korrekturläsare, formgivare och illustratörer i vårt nätverk. Vi kan även lägga upp en spridningsstrategi och hjälper till med exempelvis boklanseringar.

Funderar ni på att ta fram en bok inom ramen för ett projekt? Kontakta oss gärna tidigt under processen, innan ni spikar er budget.

Exempel på contracted publications

Inflytandeguiden

For three years, Kulturorganisationer i samverkan had a project about increasing the influence of young people within culture organisations. As part of this project they developed a tool box. When it was time to wrap things up, they wanted this material to live on and to spread. They contacted Trinambai to establish a cooperation. We soon discovered that the tool box was relevant for all kinds of civil society organisations, not just culture organisations. The result of the cooperation is Inflytandeguiden.

Inflytandeguiden Anna Edlund Erika Lindqvist trinambai sweden
Ingrip En handbok i vardagligt civilkurage Frida Ekerlun Jens Molander Gustaf Sörnemo trinambai sweden

Interfere!

Föreningen Vardagens civilkurage har under flera år arbetat med att utveckla metoder för att träna i civilkurage. Med stöd av Allmänna arvsfonden har den byggt upp en imponerande organisation som genomför praktisk träning i civilkurage genom rollspel och dialogövningar. Föreningen har utifrån sina erfarenheter och i samarbete med Trinambai tagit fram metodmaterialet Ingrip! Handbok i vardagligt civilkurage. Det är en bok för den som vill läsa mer om civilkurage, samhällsförändring, få konkreta tips eller starta träning.

The Membership Model

Yet another example of a book publishing in cooperation with an organisation is the Norwegian special version of The Membership Model that Trinambai produced in cooperation with The Norwegian Children and Youth Council (LNU). The special version has the same content as the regular Norwegian version, with an additional preface of the LNU president and an adopted graphical design. LNU is selling the special version to its member organisations.

Medlemsmodellen Book Trinambai Sweden Niklas Hill Angeli Sjöström Hedberg