Uppdragsutgivning

medlemsmodellen-rekrytera- aktivera- behålla medlemmar-trinambai-sverge

Låt oss producera din bok!

Ska din organisation ge ut en bok? Gör det i samarbete med oss!

Trinambai ger inte bara ut egna böcker, vi kan även producera material på uppdrag. Ni står för innehållet, vi bidrar med vår kunnande och erfarenhet kring bokproduktion och -marknadsföring. Vi hjälper er att paketera er kunskap så att den når utanför era kretsar.

När vi producerar ditt material ser vi till att det håller hög standard både språkligt och formmässigt. Vi har kompetenta och pålitliga förlagsredaktörer, korrekturläsare, formgivare och illustratörer i vårt nätverk. Vi kan även lägga upp en spridningsstrategi och hjälper till med exempelvis boklanseringar.

Funderar ni på att ta fram en bok inom ramen för ett projekt? Kontakta oss gärna tidigt under processen, innan ni spikar er budget.

Exempel på uppdragsproduktioner

Inflytandeguiden

Under tre års tid drev ax – Amatörkulturens samrådsgrupp projektet Ungdomsinflytande nu! som handlade om att öka ungas inflytande i amatörkulturorganisationer. Inom ramen för projektet tog ax fram ett metodmaterial. När det blev dags att avsluta projektet ville de att materialet skulle leva vidare och få stor spridning. De kontaktade då Trinambai och vi inledde ett samarbete. Ganska snart visade det sig att materialet var relevant för alla ideella organisationer, inte bara amatörkulturorganisationer. Resultatet av samarbetet är Inflytandeguiden.

Inflytandeguiden Anna Edlund Erika Lindqvist trinambai sweden
Ingrip En handbok i vardagligt civilkurage Frida Ekerlun Jens Molander Gustaf Sörnemo trinambai sweden

Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage

Föreningen Vardagens civilkurage har under flera år arbetat med att utveckla metoder för att träna i civilkurage. Med stöd av Allmänna arvsfonden har den byggt upp en imponerande organisation som genomför praktisk träning i civilkurage genom rollspel och dialogövningar. Föreningen har utifrån sina erfarenheter och i samarbete med Trinambai tagit fram metodmaterialet Ingrip! Handbok i vardagligt civilkurage. Det är en bok för den som vill läsa mer om civilkurage, samhällsförändring, få konkreta tips eller starta träning.

Medlemsmodellen

Ett annat exempel på en uppdragsproduktion är den norska specialversionen av Medlemsmodellen som Trinambai har tagit fram i samarbete med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Specialversionen har samma innehåll som den vanliga norska versionen av boken, men innehåller bland annat ett förord av LNU:s ordförande och en anpassad formgivning. LNU säljer specialutgåvan till sina medlemsorganisationer.

Medlemsmodellen Book Trinambai Sweden Niklas Hill Angeli Sjöström Hedberg
Följ oss