Analyser och utredningar

trinambai-sverige-tjänster-ANALYSER-OCH-UTREDNINGAR-joao-silas-unsplash

Många organisationer står inför komplexa problem som det inte finns någon quick fix för. Ni kanske vill förbättra jämställdheten, överbrygga generationsklyftor eller nå ut bredare. Eller vill ni möjligen förbättra kunskapsöverföring inom organisationen och reda ut hur ni kan ta vara på innovationer bättre?

Trinambai har ett ben i forskarvärlden och ett ben i civilsamhället. Det gör att vi kan ta fram robust kunskap som bygger på både en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det skapar en solid kunskapsbas för att fatta bättre beslut. Att ta in extern expertis är ett bra sätt att få en mer oberoende syn på verksamheten.

Vi kan erbjuda analyser och utredningar i både mindre och större omfattning. Kanske vill ni undersöka ett specifikt projekt eller hela er verksamhet som helhet. Oberoende av storleken står vi redo att ta oss an era frågor.

Följ oss