Utbildningar

trinambai-sweden-tjänster-utbildning

Vill du boka in en kurs? Eller vill du få hjälp med att ta fram ett helt utbildningskoncept för din organisation? Trinambai kan hjälpa dig med både kortare och längre utbildningar utifrån våra expertområden. Vi satsar starkt på upplevelsebaserat lärande för att förankra kunskapen hos deltagarna. Gruppdiskussioner, rollspel och andra praktiska övningar hjälper deltagarna att se sin egen förmåga och att lära sig av varandra. När vi utbildar utgår vi alltid ifrån normkritisk pedagogik.

Hur kan vi hjälpa din organisation?

Offertförfrågan utbildningar
Följ oss