Våra Författare

Augusto Boal författare trinambai sverige bokförlag
Augusto Boal

Augusto Boal (1931-2009) var en brasiliansk regissör, skådespelare, författare och politiker. Han etablerade uttryck som forumteater och osynlig teater i de förtrycktas tjänst.

Boal menade att den klassiska teatern är förtryckande eftersom publiken inte får en chans att uttrycka sig. Hans metoder är baserade på Freires frigörelsepedagogik och har som mål att skapa rättvisa.

Under militärdiktaturen blev han gripen och torterad, men han lyckades fly och fick tillbringa flera år i exil. Idag är hans idéer i allra högsta grad levande. Ingen som är intresserad av teater kommer undan Boal.

 

Publicerad hos Trinambai: 

 De förtrycktas teater (2023)

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Frida Ekerlund

Frida Ekerlund är genusinriktad samhällsvetare, workshopunderlättare och organisationsutvecklare med erfarenhet av ideella föreningar i Sverige och sociala rörelser i Latinamerika. Frida var med och startade ungdomsorganisationen Vardagens civilkurage 2015 och vill vara med och bygga mer jämlika och demokratiska möten och samhällen.

 

Publicerad hos Trinambai: 

Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage (2018)

Paulo Freire författare trinambai sverige bokförlag
Paulo Freire

Paulo Freire (1921-1997) var en brasiliansk pedagog, teoretiker och kristen socialist. Han är mest känd för sin bok De förtrycktas pedagogik som allmänt anses som ett centralt verk inom den kritiska pedagogiken. Freires arbete mot fattigdom, svält och analfabetism upplevdes som ett hot för det totalitära samhälle Brasilien blev efter en militärkupp 1964, och innebar för Freires del fängelse och senare utvisning till det mer fria Chile, där arbetet och kampen mot analfabetismen fortsatte

Publicerad hos Trinambai:

De förtrycktas pedagogik (2021)

Niklas Hill trinamvai sverige bokförlag
Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella sektorn. Han har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utvecklas och har sett ett stort antal föreningar från insidan. Niklas brinner för att stärka det civila samhället och har därför startat förlaget Trinambai.

Publicerad hos Trinambai:

Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949–2010 (2022)
Liljes frön
(2022)

Lärande i civilsamhället – en forskarantologi (2020

Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering (2017)

Julia räddar skogen (2017)
Lilla monterboken (2015)
Charlie, Mika och Nalleföreningen (2014)

Förening i förändring (2014)
Kunskapsföretagaren – starta och utveckla en kreativ verksamhet (2013)
Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar (2011)

Jill Johansson Vennelin författare trinambai sverige bokförlag
Jill Johansson Vennelin

Jill Johansson Vennelin är projektledaren som älskar folkbildning och inspirerar till utveckling.Med erfarenheter från bland annat RFSU, Volontärbyrån, Amnesty International, Sveriges Elevkårer och Förbundet Vi Unga drömmer hon om ett föreningsliv där fler engageras, kommer till sin rätt och trivs.

Publicerad hos Trinambai: 

Maxa mötet – från ett måste till en möjlighet (2018)

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Erika Lindqvist

Erika Lindqvist är pedagog, dansare och projektledare med bred erfarenhet av arbete i den ideella sektorn. Strävan efter ett dynamiskt, modernt och inkluderande föreningsliv är den självklara ledstjärnan i hennes arbete med organisationsutveckling och medlemsinflytande. Erika är sedan många år kulturpolitiskt engagerad genom en styrelsepost i Ax – Kulturorganisationer i samverkan, där hon bland annat ägnar sig åt påverkansarbete riktat till politiker och andra makthavare, för ideella kulturorganisationers räkning.

Publicerad hos Trinambai:
Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner (2016)

Jens Molaner författare trinambai sverige bokförlag
Jens Molander

Jens Molander är konstnärs-kultur-pedagogisk mångsysslare som alltid har fler än en boll i luften. Jens är skådespelare, filmare, fotograf, trollkonstnär, civilkuragetränare och har en passion för pedagogik, relationellt lärande och samhällsförbättrande processer på gräsrotsnivå. 2015 var Jens med och startade organisationen Vardagens civilkurage.

 

Publicerad hos Trinambai:
Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage (2018)

Lisa Moreaus författare trinambai sverige bokförlag
Lisa Moreaus

Lisa Moraeus är en uppskattad föreläsare och workshopledare inom ledarskap, entreprenörskap och ideellt engagemang. Hon har en egen bakgrund som ledare inom bland annat studentrörelsen, Amnesty International och Röda Korset.

Publicerad hos Trinambai:
Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation (2016)

Charlotte-Ovesson-trinambai-sweden-new
Charlotte Ovesson

Charlotte Ovesson är beteendevetare, processledare och föreläsare. Med fokus på jämlikhet och mångfald hjälper hon organisationer att utvecklas. Hon tar även fram rapporter om jämlikhet och statistik. Charlotte har en lång bakgrund av att vara aktiv i olika ideella organisationer och är ordförande i Branschorganisationen Mångfaldsföretagarna.

Publicerad hos Trinambai:

 

Idrottsförening i förändring (2021)

Starka tillsammans – tjugoen nulägesbilder av civilsamhället (2019)

Nanny Palmkvist författare trinambai sverige bokförlag
Nanny Palmkvist

Nanny Palmkvist (1862-1940) var folkskollärare, feminist, tidig velocipedryttare, folkbildare, vegetarian, pedagogisk pionjär och mycket mer. För henne hängde allting ihop och hon hade ett helhetstänk kring ett mer rättvist samhälle. Med sina visionära idéer låg hon långt före sin samtid och stötte ofta på patrull. Det hindrade inte henne från att med en, till synes, outtömlig energi gå mot strömmen.

Publicerad hos Trinambai:

Samlade verk (2022)

Mirella Pejcic författare trinambai sverige bokförlag
Mirella Pejcic

Mirella Pejcic är anställd och förtroendevald inom den ideella sektorn. Hon är även verksam som föreläsare med fokus på demokrati, inkludering och mänskliga rättigheter. Mirella har en mångårig erfarenhet inom det civila samhället och brinner för innovation i organisationsutvecklingen.

Publicerad hos Trinambai:
Demokratimodellen – gör din förening livskraftig och inkluderande  (2015)

Thor Rutgersson författare trinambai sverige bokförlag
Thor Rutgersson

Thor Rutgersson är författare, frilansskribent och hobbymusiker. Han har lång erfarenhet av arbete med folkbildning och har skrivit ett antal böcker om studieförbundens verksamhet. Thor skriver också skönlitterärt och gör reportage och rapporter.

Publicerad hos Trinambai:
Demokratimodellen – gör din förening livskraftig och inkluderande
 (2015)

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Anna Rydborg (född Edlund)

Anna Rydborg är förbundsordförande i Riksförbundet Unga Musikanter (RUM) och ordförande i Ax – Kulturorganisationer i samverkan. Hon har flera års erfarenhet av inflytandearbete i ideell sektor, specialiserat på ungas inflytande. Anna har arbetat med att utveckla arbetssätt och metoder för att öka det demokratiska engagemanget som projektledare, som styrelseledamot och inom folkbildning.

Publicerad hos Trinambai:
Inflytandeguiden – metoder för organisationer med demokratiska ambitioner (2016) 

Aron Schoug Trinambai Sverige Författare
Aron Schoug

Aron Schoug är lektor i pedagogik vid Stockholms universitet där hans forskning berör kollektiva lärprocesser, kreativitet och ledarskap i det civila samhället. Med en bakgrund som studiecirkelledare och ledarutbildare brinner han för att vidareutveckla demokratiska former för lärande, kommunikation och organisering. Under de senaste åren har Aron varit flitigt anlitad som föreläsare för ideella föreningar som vill stärka sitt ideella engagemang.

Publicerad hos Trinambai:
Den lärande föreningen
(2022)
Lärande i civilsamhället – en forskarantologi
(2020)

Linnéa Sjögren författare trinambai sverige bokförlag
Linnéa Sjögren

Linnéa Sjögren är genusvetare och utbildningsutvecklare. Hon har lång erfarenhet av att ta fram utbildningskoncept utifrån ett lärstilsperspektiv. Linnéa har även varit stationschef och är aktiv i Feministiskt initiativ.

Publicerad hos Trinambai:
Charlie, Mika och nalleföreningen
(2014)

Förening i förändring (2014)

kvinnligatalare_angeli_sjostrom_hederberg_2
Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg är samhällsentreprenör och sociolog med vidareutbildningar i bl.a. storytelling, försäljning och processledning. Angeli stärker ideella organisationers förmåga att rekrytera, engagera och behålla medlemmar. Hon är även affärsutvecklare för kooperativa och sociala företag.

Publicerad hos Trinambai:
Medlemsmodellen – rekrytera, aktivera och behålla medlemmar (2011) 

Gustaf Sörnmo författare trinambai sverige bokförlag
Gustaf Sörnmo

Gustaf Sörnmo är organisationsutvecklare och sociolog med inriktning på civilsamhälle i post-Sovjet och Skåne. Han är särskilt intresserad av gräsrotsorganisationers uppstartsfas, demokratiska organiseringsformer och långsiktighet. Gustaf startade organisationen Centralasiengrupperna år 2012 och har även medgrundat organisationer som Tamam, Skaparkollektivet Forma och Vardagens civilkurage.

 

Publicerad hos Trinambai:
Ingrip! En handbok i vardagligt civilkurage (2018)

Följ oss