Digital omställning

Digital omställning Charlotte Ovesson Trinambai

Verksamheten genom skärmen: civilsamhällets digitala omställning under pandemin.

Under våren 2021 genomförde Charlotte Ovesson en studie som handlar om hur föreningar, studieförbund, folkhögskolor och andra organisationer i civilsamhället ställde om till digital verksamhet under coronapandemin. Undersökningen fokuserar på vad organisationerna konkret har gjort för att ställa om, vad som har gått bra, vilka utmaningar de har mött och vad de har lärt sig. Resultatet av studien blev en rapport och två filmer. Rapporten och filmerna handlar om vilka lärdomar vi kan dra av omställningen för att kunna genomföra bra digitala arrangemang i framtiden.

Bland annat visar studien att det finns många fördelar med digitala aktiviteter och att det finns många skäl att genomföra digitala arrangemang, även efter pandemin. Men det finns även nackdelar med det digitala, och dessa måste vi vara medvetna om och hantera. Utifrån erfarenheterna från coronatiden går det numera att göra ett aktivt val mellan digitala och fysiska arrangemang.

Studien är finansierad av Stockholms Arbetareinstitutsförening. För frågor om studien är du välkommen att kontakta charlotte.ovesson@trinambai.se.