Bokförlaget som sätter civilsamhället på kartan

Independent publishing house dedicated to democracy and sustainable development

Handböcker

Forskning och idédebatt

Interaktiva verktyg

Barnböcker

Utbildning och utveckling

English books

Training and research

Foreign rights

Våra senaste böcker och utbildningsmaterial

Vi arbetar för ett mer demokratiskt och inkluderande civilsamhälle

trinambai-svergie-logo

teamet

Niklas Hill
Niklas Hill, VD

Niklas har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utvecklas och har sett ett stort antal föreningar från insidan. Han är forskare och expert på demokrati i ideella föreningar.

Charlotte-Ovesson-trinambai-sweden
Charlotte Ovesson, processledare

Charlotte är beteendevetare och expert på jämlikhet och mångfald . Hon driver eget företag som processledare, utredare och föreläsare. Hon har en lång bakgrund som engagerad i olika föreningar.

Jessica Pettersson, processledare

Vid fyra års ålder satte Jessicas föräldrar henne på barngymnastik för att hon hade så mycket spring i benen. Hon har inte lämnat föreningslivet sen dess. Jessica har en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap.

Jessica-Pettersson-trinambai-sweden

teamet

Niklas Hill trinambai sverige
Niklas Hill, VD

Niklas har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utvecklas och har sett ett stort antal föreningar från insidan. Han är forskare och expert på demokrati i ideella föreningar.

Charlotte-Ovesson-trinambai-sweden
Charlotte Ovesson, processledare

Charlotte är beteendevetare och expert på jämlikhet och mångfald . Hon driver eget företag som processledare, utredare och föreläsare. Hon har en lång bakgrund som engagerad i olika föreningar.

Jessica Pettersson, processledare

Vid fyra års ålder satte Jessicas föräldrar henne på barngymnastik för att hon hade så mycket spring i benen. Hon har inte lämnat föreningslivet sen dess. Jessica har en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap.

Jessica-Pettersson-trinambai-sweden

VI kan hjälpa
din organisation

Trinambai har lång erfarenhet av pedagogiskt arbete i ideella organisationer. Vi håller kurser och tar fram utbildningskoncept. Vi satsar starkt på upplevelsebaserat lärande för att förankra kunskapen hos deltagarna. Gruppdiskussioner, rollspel och andra praktiska övningar hjälper deltagarna att se sin egen förmåga och att lära sig av varandra. När vi utbildar utgår vi alltid ifrån normkritisk pedagogik.

Vi på Trinambai har stor samhällsvetenskaplig kompetens som din organisation kan ha nytta av. Vi kan hjälpa er med analyser och utredningar i både större och mindre omfattning.

Ska din organisation ge ut en bok? Gör det i samarbete med oss! Trinambai ger inte bara ut egna böcker, vi kan även producera material på uppdrag. Ni står för innehållet, vi bidrar med vår kunnande och erfarenhet kring bokproduktion och -marknadsföring. Vi hjälper er att paketera er kunskap så att den når utanför era kretsar.

Verkstad i ett växthus

nyheter från Trinambai

Digitalt samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030

Trinambai har tillsammans med Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, glädjen att bjuda in till ett...

Trinambai ger ut den internationellt uppmärksammade barnboken Sagolandet tillhör alla

Den ungerska barnboken Meseország mindenkié, Sagolandet tillhör alla, har fått enorm uppmärksamhet för att såväl utveckla det traditionella...

Ny studie om digital omställning

Hur kan vi genomföra digitala aktiviteter för våra medlemmar och aktiva? Vilka aktiviteter kan vi ställa om? Trinambais processledare Charlotte...

Nyhetsbrev

Digitalt samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030

Trinambai har tillsammans med Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, glädjen att bjuda in till ett...

Trinambai ger ut den internationellt uppmärksammade barnboken Sagolandet tillhör alla

Den ungerska barnboken Meseország mindenkié, Sagolandet tillhör alla, har fått enorm uppmärksamhet för att såväl utveckla det traditionella...

Ny studie om digital omställning

Hur kan vi genomföra digitala aktiviteter för våra medlemmar och aktiva? Vilka aktiviteter kan vi ställa om? Trinambais processledare Charlotte...

Nyhetsbrev

Dagen startade upp många kreativa processer i mitt huvud som inte får tid att komma fram i det dagliga arbetet! Mycket tid för erfarenhetsutbyte, positiv och engagerad stämning från deltagare och er som kursledare. Att ni var så positiva och peppande bidrog mycket till att det blev så lyckat! 

Deltagare i en av Trinambais utbildningar 
Deltagare i en av Trinambais utbildningar

Niklas medverkade under en utbildningsträff som Unga Hörselskadade organiserade för våra lokalavdelningar och arbetsgrupper. Vi är mycket nöjda med Niklas insats under den förmiddag som vi fick möjlighet att ta del av hans kunskap kring medlemsrekrytering och medlemsengagemang. Tack för ett intressant utbildningspass! 

Sabina Hedström Organisationssamordnare, Unga Hörselskadade
Sabina Hedström

Mobiliseringsavdelningen anlitade Niklas Hill för att berätta om sin avhandling och utifrån den ge oss historiskt perspektiv på vår verksamhet och se lösningar framåt.

Det var mycket lärorikt och intressant, Niklas stora erfarenhet och engagemang kopplat till civilsamhället i kombination med hans vetenskapliga ingång var givande att ta del av! Rekommenderas!

Ida Wahlund Verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen
Ida Wahlund

Niklas Hills föreläsning om Hur vi bemöter en ny medlem och hur vi kan behålla och aktivera nya medlemmar på FFC:s seminarium i Vasa, Finland väckte många tankar hos oss åhörare och inspirerade oss till nytänkande gällande medlemsservice. Jag tror att flera fackligt aktiva bland deltagaren kommer att använda nya metoder då de planerar nästa års verksamhet i sina fackavdelningar.

Anita Spring Organisationssekreterare, Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC)
Anita Spring

Det var en riktigt lärorik eftermiddag och eleverna ansåg att detta var bland det roligaste de gjort. 

Sofi Munsin Gymnasielärare, Katedralskolan i Linköping
Sofi Munsin

Vid har samverkat med Trinambai flera år. Vi älskar att göra nytt och med våra gemensamma workshops skapar vi tillsammans lust och förnyelse. Trinambai ligger i tiden och har hjärtat med civilsamhället.

Ivar Scotte Verksamhetsledare, Malmö Ideella
Ivar Scotte

Extra plus till er för att ni valde växthuset, länge sedan jag var på en så inspirerande utbildning – Ingen powerpoint och inga lysrör, skönt!

Mikael Daag Verksamhetsutvecklare, Rädda Barnen Region Syd
Mikael Daag

Kursen var så otroligt bra och innehöll ämnen som vi vill gärna lyfta och ta vidare internt.

Sabrina Steinbrink Digital kommunikatör, Jordens vänner
Sabrina Steinbrink

Niklas contributed to a day of training organized by the Swedish Organisation for Hard of Hearing Young People (UH) for our local departments and workgroups. We are very satisfied with Niklas’ contribution during the morning hours when we had the opportunity to acquaint ourselves with his knowledge in membership recruitment and membership engagement. Thank you for an interesting course!

Sabina Hedström Organisational Coordinator, The Swedish Organisation for Hard of Hearing Young People (UH)
Sabina Hedström

The day started up many creative processes in my head that I usually have no time to develop in my daily work! A lot of time for exchange of knowledge, as well as a positive and engaging atmosphere among the participants and course leaders. The fact that you were so positive and encouraging contributed largely to the success of the course!

Participant in one of Trinambai's courses 
Participant in one of Trinambai's courses

We have been cooperating with Trinambai for many years. We love to do new things and with our workshops we generate passion and innovation. Trinambai is on top of things and has its heart with civil society.

Ivar Scotte Executive manager, Malmö Ideella
Ivar Scotte

Niklas Hill’s lecture “How we receive a new member and how we can keep and activate new members” at the SAK seminar in Vaasa, Finland, gave rise to many new thoughts among us listeners and inspired us to a new approach to membership services. I believe that several trade union representatives will be using new methods in the planning of next year’s operations in their respective labour union branch.

Anita Spring Organisational Secretary, The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK)
Anita Spring

The mobilisation unit hired Niklas Hill to talk about his doctoral dissertation, to give us historical perspectives on our work and to help us see future solutions in the light of his research.

It was very educational and interesting. Niklas extensive experience and passion for civil society in combination with his approach as a researcher was very rewarding to take part in. I highly recommend him!

Ida Wahlund Organisational developer, Swedish Society for Nature Conservation
Ida Wahlund
Varukorg
  • No products in the cart.