Pratsamt

159 kr

För att träna ett språk behövs goda förutsättningar för samtal. Vi känner alla mer lust att prata i miljöer där vi känner oss välkomna. När kommunikationen kommer i gång finns goda chanser till språkutveckling. Pratsamt är ett verktyg för det.

För att träna ett språk behövs goda förutsättningar för samtal. Vi känner alla mer lust att prata i miljöer där vi trivs och känner oss välkomna. När kommunikationen kommer i gång finns goda chanser till språkutveckling. Pratsamt är ett verktyg för det.

Pratsamt består av 100 diskussionskort på svenska och engelska som får igång viktiga samtal. Materialet är till för alla som gillar att prata om hälsa och samhälle. Det fungerar bra för alla som har börjat samtala på svenska. Med de här samtalskorten kan ni både träna svenska och lära känna varandra bättre.

Pratsamt är ett mångsidigt material som fungerar såväl för språkkurser, folkbildning och för informella sammanhang. Materialet har tagits fram av Svenska Röda Korset och Röda korsets folkhögskola.