Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949–2010

299 kr

En studie om demokratilärande i Sveriges folkrörelsehistoria

Denna bok borde definitivt vara obligatorisk läsning för alla som ska skriva föreningsböcker framöver men förtjänar att läsas av många fler än så. Dessutom är resan som Niklas Hill tar oss igenom både lärorik och skickligt berättad.

David Gustafsson Ideell Arena
David Gustafsson

I Sverige råder en vedertagen syn på folkrörelser som en viktig del i den demokratiska utvecklingen. Många gånger beskrivs ideella föreningar som demokratiskolor. Men vilken demokratisyn är det egentligen som förmedlas i föreningar?

I Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949–2010 undersöker historikern Niklas Hill vad som händer mellan raderna i utbildningsmaterial för föreningsutveckling. Avhandlingen bygger på ett omfattande källmaterial som aldrig tidigare har undersökts systematiskt.

Det visar sig att många handböcker lägger stor vikt på mötesteknik och att följa regler, men inte nödvändigtvis på att alla får möjlighet att delta på lika villkor i praktiken. På så sätt utbildar handböckerna snarare demokratitekniker än demokrater. Med tiden ses dock medlemmar mer som deltagare och mindre som mötespublik.

Många som har fått sin föreningskunskap från äldre handböcker är fortfarande ideellt aktiva. Dessa handböcker har därmed en inverkan på dagens civilsamhälle som inte ska underskattas. Denna avhandling är därför oumbärlig för alla som vill förstå generationsskillnader i synen på
hur föreningar ska drivas.

 

  • Författare: Niklas Hill
  • År: 2022
  • Antal sidor: 260
  • ISBN 9789188226211