Lärande i civilsamhället

299 kr

I denna antologi ger tretton forskare olika perspektiv på lärande i civilsamhället.

Är det någonting som är speciellt med lärande i ideella föreningar och rörelser? Många skulle svara ja på den frågan. Det finns starka folkbildningsideal och föreställningar om ideella sektorns särart. Men vad skiljer civilsamhälleslärandet från lärande i andra sammanhang?

I denna antologi skriver tretton forskare om frågor som demokratilärande, pedagogiska innovationer, möten över klassgränser och folkhälsa. Bidragen handlar om allt från folkrörelser och studieförbund till idrottsföreningar, lokala medborgarinitiativ, tolfterna och rockband. Utifrån ett antal olika perspektiv undersöks lärprocesser som berör individer, organisationer och hela samhället.

Innehållet

  • Tobias Harding: Från folkbildningskonsensus till ifrågasättande? Demokratilärande i det civila samhällets organisationer
  • Tobias Malm och Aron Schoug: Studieförbundens populärmusikverksamhet – en plantskola för vad?
  • Johanna Ringarp: Fattigbjudning eller kunskapsförmedling? Stockholms arbetarkvinnors möte med Tolfterna
  • Niklas Hill och Malin Lindberg: Pedagogisk innovation i ideella sektorn
  • Karin Redelius: Vad fostrar idrotten till? Om lärande i föreningsidrott
  • PG Fahlström, Per Gerrevall, Mats Glemne, Marie Hedberg och Susanne Linnér: Goda miljöer för idrottsutveckling
  • Anna Nørholm Lundin: De boende säger nej! Engagemang, mobilisering och organisering för att påverka lokala byggnadsplaner

Författare: Niklas Hill, Aron Schoug (red.)
År: 2020
Antal sidor: 300
ISBN 978-91-88226-10-5

Antologin utgör en spännande helhet som byggs upp av ett flertal perspektiv och kontexter. Här samsas både historiska perspektiv och nutid och sammanhangen utgör både föreningsliv, lokalsamhälle och organiserad folkbildning.

Annika Pastuhov Mimerbladet
Annika Pastuhov