Rättvis organisering

260 kr

Boken ger konkreta verktyg för att arbeta antirasistiskt på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker din organisation.

Rasism inom föreningslivet utgör ett hinder för många människors engagemang. Det är ett problem för demokratin och försvagar ideella engagemang. Det är ett problem för demokratin och försvagar ideella organisationer. För att ändra på det behövs ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete. Med Rättvis organisering kan ni utveckla mer inkluderande organisationer som tar tillvara olika människors olika människors engagemang och erfarenheter.

Boken är till för er som vill lära er mer om antirasism och hur ni kan arbeta med det inom en ideell organisation. Boken går igenom vad rasism är och hur det tar sig uttryck i föreningar. Ni får konkreta verktyg för att arbeta antirasistiskt på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker er organisation.

  • Författare: Deria Rumina Yenidogan
  • År: 2022
  • Antal sidor: 106
  • ISBN 9789188226204