Our Authors

Augusto Boal författare trinambai sverige bokförlag
Augusto Boal

Augusto Boal (1931-2009) var en brasiliansk regissör, skådespelare, författare och politiker. Han etablerade uttryck som forumteater och osynlig teater i de förtrycktas tjänst.

Boal menade att den klassiska teatern är förtryckande eftersom publiken inte får en chans att uttrycka sig. Hans metoder är baserade på Freires frigörelsepedagogik och har som mål att skapa rättvisa.

Under militärdiktaturen blev han gripen och torterad, men han lyckades fly och fick tillbringa flera år i exil. Idag är hans idéer i allra högsta grad levande. Ingen som är intresserad av teater kommer undan Boal.

 

Published at Trinambai 

 De förtrycktas teater (2023)

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Frida Ekerlund

Frida Ekerlund is a social scientist with gender profile, facilitator and organisational developer with experience from civil society organisations in Sweden and social movements in Latin America. Frida was one of the founders of Vardagens civilkurag and wants to contribute to building more equal and democratic meetings and societies.

 

Published at Trinambai 

Interfere! (2018)

Paulo Freire författare trinambai sverige bokförlag
Paulo Freire

Paulo Freire (1921-1997) var en brasiliansk pedagog, teoretiker och kristen socialist. Han är mest känd för sin bok De förtrycktas pedagogik som allmänt anses som ett centralt verk inom den kritiska pedagogiken. Freires arbete mot fattigdom, svält och analfabetism upplevdes som ett hot för det totalitära samhälle Brasilien blev efter en militärkupp 1964, och innebar för Freires del fängelse och senare utvisning till det mer fria Chile, där arbetet och kampen mot analfabetismen fortsatte

Published at Trinambai

De förtrycktas pedagogik (2021)

Niklas Hill trinamvai sverige bokförlag
Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella sektorn. Han har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att utvecklas och har sett ett stort antal föreningar från insidan. Niklas brinner för att stärka det civila samhället och har därför startat förlaget Trinambai.

Published at Trinambai

Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949?2010 (2022)
Liljes frön
(2022)

Lärande i civilsamhället ? en forskarantologi (2020

Inkluflera ? inkluderande medlemsrekrytering (2017)

Julia räddar skogen (2017)
Lilla monterboken (2015)
Charlie, Mika och Nalleföreningen (2014)

Förening i förändring (2014)
Kunskapsföretagaren ? starta och utveckla en kreativ verksamhet (2013)
The Membership Model – recruiting, activating and keeping members (2011)

Jill Johansson Vennelin författare trinambai sverige bokförlag
Jill Johansson Vennelin

Jill Johansson Vennelin is a project manager with passion for popular education. She has experience from inter alia RFSU, Volontärbyrån, Amnesty International, Sveriges Elevkårer and Förbundet Vi Unga. Jill is dreaming of a civil society where more people get the chance to become active and are thriving.

Published at Trinambai 

Maxa mötet ? från ett måste till en möjlighet (2018)

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Erika Lindqvist

Erika Lindqvist is an educator, dancer and project manager with broad experience from work within civil society. The guiding star of her work with organisational development and member influence is the pursuit of a dynamical, modern and inclusive civil society. Erika has been involved in culture politics as a board member of Kulturorganisationer i samverkan.

Published at Trinambai
Inflytandeguiden ? metoder för organisationer med demokratiska ambitioner (2016)

Jens Molaner författare trinambai sverige bokförlag
Jens Molander

Jens Molander is an artist, educator and jack-of-all-trades. He is an actor, film maker, photographer, magician and civil courage trainer with a passion for pedagogy, relational learning and change procasses at a grass root level. In 2015, Jens was one of the founders of Vardagens civilkurage.

 

Published at Trinambai
Interfere! (2018)

Lisa Moreaus författare trinambai sverige bokförlag
Lisa Moreaus

Lisa Moraeus is a public speaker and facilitator within the fields of leadership, entrepreneurship and civil society engagement. She has a background as a leader in student organisations, Amnesty international and the Red Cross.

Published at Trinambai
Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation (2016)

Charlotte-Ovesson-trinambai-sweden-new
Charlotte Ovesson

Charlotte Ovesson is a social scientist, facilitator and public speakers. She helps organisations to develop with a focus on equality and diversity. She is even doing research on equality and statistic. Charlotte has extensive experience from various civil society organisations and is the president for Diversity Entrepreneurs of Sweden.

Published at Trinambai

 

Idrottsförening i förändring (2021)

Starka tillsammans ? tjugoen nulägesbilder av civilsamhället (2019)

Nanny Palmkvist författare trinambai sverige bokförlag
Nanny Palmkvist

Nanny Palmkvist (1862-1940) var folkskollärare, feminist, tidig velocipedryttare, folkbildare, vegetarian, pedagogisk pionjär och mycket mer. För henne hängde allting ihop och hon hade ett helhetstänk kring ett mer rättvist samhälle. Med sina visionära idéer låg hon långt före sin samtid och stötte ofta på patrull. Det hindrade inte henne från att med en, till synes, outtömlig energi gå mot strömmen.

Published at Trinambai

Samlade verk (2022)

Mirella Pejcic författare trinambai sverige bokförlag
Mirella Pejcic

Mirella Pejcic is an employee and an elected representative within civil society. She is even a public speacer with focus on democracy, inclusion and human rights. Mirella has been active in civil society for many years and is passionate about innovation in organisational development.

Published at Trinambai
Demokratimodellen ? gör din förening livskraftig och inkluderande  (2015)

Thor Rutgersson författare trinambai sverige bokförlag
Thor Rutgersson

Thor Rutgersson is an author, freelance journalist and musician. He has extensive experience from working with popular education and has written a number of books about study organisions. Thor is also writing fiction, features and reports.

Published at Trinambai
Demokratimodellen ? gör din förening livskraftig och inkluderande
 (2015)

Anna Edlund författare trinambai sverige bokförlag
Anna Rydborg (née Edlund)

Anna Rydborg the president of the Swedish National Association of Young Musicians and president of Kulturorganisationer i samverkan. She has many years of experience in increasing the influence of young people in civil society. Anna has been working with developing methods for boosting democratic participation as a project manager, as board member and within popular education.

Published at Trinambai
Inflytandeguiden ? metoder för organisationer med demokratiska ambitioner (2016) 

Aron Schoug Trinambai Sverige Författare
Aron Schoug

Aron Schoug är lektor i pedagogik vid Stockholms universitet där hans forskning berör kollektiva lärprocesser, kreativitet och ledarskap i det civila samhället. Med en bakgrund som studiecirkelledare och ledarutbildare brinner han för att vidareutveckla demokratiska former för lärande, kommunikation och organisering. Under de senaste åren har Aron varit flitigt anlitad som föreläsare för ideella föreningar som vill stärka sitt ideella engagemang.

Published at Trinambai
Den lärande föreningen
(2022)
Lärande i civilsamhället ? en forskarantologi
(2020)

Linnéa Sjögren författare trinambai sverige bokförlag
Linnéa Sjögren

Linnéa Sjögren is a gender scientist and education developer. She has extensive experience in developing educational concepts with a learning style perspective. Linnéa has also been train station manager and is active in Feminist initiative.

Published at Trinambai
Charlie, Mika and the teddy bear club
(2014)

Förening i förändring (2014)

kvinnligatalare_angeli_sjostrom_hederberg_2
Angeli Sjöström Hederberg

Angeli Sjöström Hederberg är samhällsentreprenör och sociolog med vidareutbildningar i bl.a. storytelling, försäljning och processledning. Angeli stärker ideella organisationers förmåga att rekrytera, engagera och behålla medlemmar. Hon är även affärsutvecklare för kooperativa och sociala företag.

Published at Trinambai
The Membership Model – recruiting, activating and keeping members (2011) 

Gustaf Sörnmo författare trinambai sverige bokförlag
Gustaf Sörnmo

Gustaf Sörnmo in organisation developer and sociologist with focus on civil society in a post-Soviet context and in Skåne. He is especially interested in the start of grass root organisations, democratic ways of organising and long-sightedness. Gustaf startet the Central Asian Groups in 2012 and is co-founder of Tamam, Skaparkollektivet Forma och Vardagens civilkurage.

 

Published at Trinambai
Interfere! (2018)