nyheteR från Trinambai

Anmälan öppen: grundkurs i Medlemsmodellen och fördjupningskurs i medlemskommunikation

by | 2 June 2014

Nu öppnar vi anmälan till våra heldagskurser i oktober. Den 28 oktober arrangerar vi en grundkurs i Medlemsmodellen som ger praktiska redskap för att förbättra organisationens arbete med att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Den lämpar både för dig dig som vill ha en introduktion i strategiskt medlemsarbete och för dig som är ute efter verktyg för att sprida och förankra The Membership Model i din organisation.

Den 29 oktober arrangerar vi en fördjupningskurs i medlemskommunikation som ger dig en fördjupad kunskap om medlemskommunikation och forskningsbaserade metoder för att analysera och utveckla den. Under kursdagen får du hjälp att analysera exempel från din egen organisation. Fördjupningskursen är till för dig som arbetar strategiskt med medlemskommunikation och har vissa förkunskaper.

Båda kurser äger rum på Långholmen i Stockholm.