nyheteR från Trinambai

Äntligen på svenska igen! Paulo Freire: De förtrycktas pedagogik

by | 14 January 2021

De förtrycktas pedagogik - Paulo Freire - Trinambai

De förtrycktas pedagogik är en klassiker som används som kurslitteratur på ett stort antal universitet i hela världen. Den har satt sin prägel på pedagogiken även i Sverige. Ändå har boken inte funnits på svenska i över fyrtio år. Trinambais nyöversättning är den första som är gjort direkt från det portugisiska originalet till svenska.

I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur vi kan utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt, utan den traditionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna, löper som en röd tråd: att tillsammans problematisera i stället för att dominera. Genom att arbeta med medvetandegörande kan vi skapa frigörelse för de förtryckta i stället för den avhumanisering som traditionell utbildning innebär. Vi kan kämpa för ett utökat varande för alla.

De förtrycktas pedagogik publicerades första gången 1968 och har fått ett enormt inflytande inom den kritiska pedagogiken. Denna svenska nyöversättning, med förord av Sven-Eric Liedman och Patricia Lorenzoni, gör Freires pedagogik tillgänglig för en ny generation lärare, studenter, folkbildare och andra som är intresserade av frigörande pedagogik.

Köp boken här.