De förtrycktas teater

299 kr

I De förtrycktas teater utvecklar Augusto Boal metoder för hur teater kan användas som ett verktyg i kampen för befrielse.

I denna nya upplaga av De förtrycktas teater finns nyskrivna förord av bl.a. dramatikern America Vera-Zavala och idéhistorikern Patricia Lorenzoni som på olika sätt arbetar i hans anda. […] Boal lämnade jordelivet 2009, men hans arbete med att använda teatern som ett vapen för att belysa och uppmärksamma orättvisor bland samhällets förtryckta människor lever vidare och i boken ges tre inspirerande förord av personer som verkar i hans anda. De förtrycktas teater passar både den som är teaterintresserad och den som aktivt arbetar med teater och som vill ta del av Boals intressanta recept, för att skapa medvetenhet om de mänskliga förtryck som på ett eller annat sätt, finns i dagens samhälle.?

Emilia Brodén BTJ-häftet nr 10, 2023
Emilia Brodén

Vad har teater med politik att göra? I De förtrycktas teater utvecklar Augusto Boal metoder för hur teater kan användas som ett verktyg i kampen för befrielse. Genom att utgå från bland annat Aristoteles, Hegel och Brecht tecknar Boal en teaterhistoria: Från början fanns i teatern inte någon strikt uppdelning mellan skådespelare och åskådare. Teatern fanns inte till för att tjäna aristokratins intressen utan var folklig. Genom att arbeta med metoder där åskådarna får vara delaktiga i det som händer på scenen hittar Boal tillbaka till det folkliga.

När De förtrycktas teater kom ut 1975 fick den genast stort genomslag. Dena inflytelserika bok är fortfarande högst relevant . Den har lagt grunden för välkända metoder som forumteater som  används för att skapa medvetenhet om förtryck. Denna svenska översättning, med förord av Patricia Lorenzoni och America Vera-Zavala, gör metoderna tillgängliga för ännu fler människor som vill ha verktyg för samhällsförändring.

 

  • Författare: Augusto Boal
  • År: 1975/2023
  • Antal sidor: 321
  • ISBN 978-91-88226-22-8