Stockholms sjukvårdsupprop: vittnesmål

129 kr

I den här boken finns drygt 400 vittnesmål av sjukvårdsanställda i Region Stockholm samlade.

Berättelserna andas frustration och förtvivlan, men även en unison tanke om att fler människor inte ska behöva fara illa på grund av försämringar i vårdens resurser. Texten är mycket viktig och bör nå en stor läsekrets för att problemen ska kunna åtgärdas. Språket är lättillgängligt och berättelserna ? vittnesmålen ? är modiga och starka.

Maria Fridstjerna BTJ-häftet nr 10, 2022
Maria Fridstjerna

I november 2019 fick en grupp sjukvårdsanställda inom Region Stockholm nog. Gång på gång bevittnade de hur regionledningens felprioriteringar och besparingar ledde till missförhållanden bland både patienter och kollegor. Initiativet Stockholms sjukvårdsupprop startades och på nolltid hade tusentals sjukvårdskollegor anslutit. Vittnesmål efter vittnesmål ramlade in och beskrev en hotad och brusten patientsäkerhet med en arbetsvardag fylld av etisk stress, vanmakt och ångest som följd.

I den här boken finns drygt 400 av de vittnesmålen samlade.

Boken skildrar en uppgivenhet bland vårdpersonalen i Region Stockholm. Men den visar även en gemensam beslutsamhet om att förhindra att fler människoliv riskeras. Med hjälp av boken kan samma beslutsamhet spridas till läsaren. Och med gemensam kraft kan den förhoppningsvis en dag läggas till handlingarna. Med hjälp av boken kan samma beslutsamhet spridas till läsaren. Och med gemensam kraft kan uppgivenheten förhoppningsvis en dag läggas till handlingarna.

 

  • Redaktörer: Akil Awad, Linnéa J Axelsson, Mikael Björnson, Laura E Björnström, Elisabeth Ljunggren, Emma Nordkvist, Charlotte Rising, Emelie Sundkvist, Linda Svedberg
  • År: 2022
  • Antal sidor: 80
  • ISBN 978-91-88226-18-1