böcker in English

Trinambai kombinerar handböcker, forskning, interaktiva verktyg och barnböcker. Vi är övertygade om de att olika genren kan korsbefrukta varandra. Allt vi ger ut handlar på ett eller annat sätt om demokrati, civilsamhället och lärande.

Du kan köpa alla våra böcker direkt här i vår webbutik.

HANDBÖCKER

Våra handböcker kombinerar handfasta tips med strategiska perspektiv.

FORSKNING OCH IDÉDEBATT

Böcker som går på djupet.

BARNBÖCKER

Barnböcker om demokrati och delaktighet.

INTERAKTIVA VERKTYG

Pedagogiska redskap för förbättrat samarbete och reflektion.