nyheteR från Trinambai

Boosta din förening

by | 11 June 2013

Är det möjligt att ta fram och börja implementera en enklare medlemsstrategi på två dagar? Det låter otroligt men med Trinambai tvådagarsutbildning tror vi att ni kan göra just detta. Utbildningen bygger på boken Medlemsmodellen och kursen Medlemsdagen. Med föreningsboosten går du från att ta fram en strategi till att få medlemmar som är redo att värva och välkomna.

Första dagen handlar om strategiskt medlemsarbete och föreningens arbetssätt. Vi går igenom Medlemsmodellen och workshopar utifrån den fram en struktur för organisationens medlemsarbete.

Andra dagen har ett mer praktiskt fokus. Den handlar om att förankra strategin och träna på att rekrytera och aktivera samt om hur organisationen ska arbete med att utveckla medlemmarna.

Efter genomförd utbildning har styrelse och kansli en bättre förståelse för hur de ska organisera sitt arbete för att möjliggöra värvning, aktivering och utveckling av medlemmar i enlighet med Medlemsmodellen. Medlemmarna känner sig bekväma med att värva och aktivera medlemmar och har redskap för att ta tillvara på engagemang.

Läs mer i vårt produktblad.

Beställ föreningsboosten innan den 28 juni, så får du en plats på Medlemsdagen den 19 september på köpet.