nyheteR från Trinambai

Digitalt samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030

by | 26 October 2021

Trinambai har tillsammans med Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, glädjen att bjuda in till ett samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030. Detta sker med anledning av att det i år är 100 år sedan Freire föddes samt att Trinambai nyligen givit en ny svensk översättning av hans bok De förtrycktas pedagogik. Freire har samtidigt varit en av de mest framträdande rösterna inom det utbildningsvetenskapliga fältet. I samtalet kommer vi ta avstamp i Paulo Freires tankar och pedagogik för att utröna om och hur dessa kan inspirera den svenska folkbildningen och de bredare samhällsansträngningarna för en hållbar utveckling.

I samtalet:

  • Patricia Lorenzoni, fil. dr i idéhistoria, Uppsala universitet.
  • Gerhard Holmgren, generalsekreterare vid Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation.
  • Mirella Pejcic, författare och utbildare med mångårig erfarenhet inom civilsamhället.

Samtalsfacilitator: Daniel Bladh, Linköpings universitet.

Tid: fredag den 3 december, kl 13.30-15.00

Anmäl dig här. Länken skickas ut via e-post dagen innan.

Välkommen!