nyheteR från Trinambai

Facebook vann på gatuvåldet

by | 28 June 2010

Trinambai har analyserat hur facebook har kunnat få så stort inflyttande för opinionsbildningen i Sverige och vad det får för konsekvenser. Läs hela texten här.