nyheteR från Trinambai

Föreningsutbildning för Unga Hörselskadade

by | 4 October 2010

Igår medverkade Trinambai i Unga Hörselskadades föreningsträff med ett pass om medlemsrekrytering, medlemsutveckling och medlemsengagemang. Deltagarna är aktiva både på nationell och på lokal nivå inom Unga Hörselskadade. Utbildningen ägde rum på Wiks folkhög­skola utanför Uppsala.
Unga Hörselskadade arbetar för ett tillgängligt samhälle där barn och unga med hörselskada är delaktiga, självständiga och utvecklas på lika villkor.