Forskning och idédebatt

Böcker som går på djupet.

De förtrycktas pedagogik

I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. En klassiker i nyöversättning.

Lärande i civilsamhället

I denna antologi ger tretton forskare olika perspektiv på lärande i civilsamhället.

Starka tillsammans

Tjugoen folkrörelseprofiler försöker fånga de senaste tio åren i civilsamhället. Vad har hänt? Vad kommer att hända i framtiden? Vad vill vi ska hända?

Antologin utgör en spännande helhet som byggs upp av ett flertal perspektiv och kontexter. Här samsas både historiska perspektiv och nutid och sammanhangen utgör både föreningsliv, lokalsamhälle och organiserad folkbildning.

Annika Pastuhov Mimerbladet
Annika Pastuhov

HANDBÖCKER

BARNBÖCKER

INTERAKTIVA VERKTYG

Cart
  • No products in the cart.