Forskning och idédebatt

Böcker som går på djupet.

De förtrycktas teater

I De förtrycktas teater utvecklar Augusto Boal metoder för hur teater kan användas som ett verktyg i kampen för befrielse.

Demokrati på köpet? Demokratisynen i svenska föreningshandböcker 1949?2010

En studie om demokratilärande i Sveriges folkrörelsehistoria

Den lärande föreningen

En studie om hur människor formar sin förening och hur föreningen i sin tur formar människorna.

Stockholms sjukvårdsupprop: vittnesmål

I den här boken finns drygt 400 vittnesmål av sjukvårdsanställda i Region Stockholm samlade.

Nanny Palmkvists samlade verk

Nanny Palmkvist (1862-1940) var folkskollärare, feminist, tidig velocipedryttare, folkbildare, vegetarian, pedagogisk pionjär och mycket mer.

De förtrycktas pedagogik

I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. En klassiker i nyöversättning.

Lärande i civilsamhället

I denna antologi ger tretton forskare olika perspektiv på lärande i civilsamhället.

Starka tillsammans

Tjugoen folkrörelseprofiler försöker fånga de senaste tio åren i civilsamhället. Vad har hänt? Vad kommer att hända i framtiden? Vad vill vi ska hända?

Antologin utgör en spännande helhet som byggs upp av ett flertal perspektiv och kontexter. Här samsas både historiska perspektiv och nutid och sammanhangen utgör både föreningsliv, lokalsamhälle och organiserad folkbildning.

Annika Pastuhov Mimerbladet
Annika Pastuhov

HANDBÖCKER

BARNBÖCKER

INTERAKTIVA VERKTYG