nyheteR från Trinambai

Grundkurs i Medlemsmodellen och fördjupningskurs i medlemskommunikation

by | 14 November 2013

Vi har vidareutvecklat vårt utbildningskoncept Medlemsdagen och erbjuder nu grund- och fördjupningskurser. Den 13 februari arrangerar vi en grundkurs i Medlemsmodellen som ger praktiska redskap för att förbättra organisationens arbete med att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Den lämpar både för dig dig som vill ha en introduktion i strategiskt medlemsarbete och för dig som är ute efter verktyg för att sprida och förankra The Membership Model i din organisation.

Den 19 februari arrangerar vi en fördjupningskurs i medlemskommunikation som ger dig en fördjupad kunskap om medlemskommunikation och forskningsbaserade metoder för att analysera och utveckla den. Under kursdagen får du hjälp att analysera exempel från din egen organisation. Fördjupningskursen är till för dig som arbetar strategiskt med medlemskommunikation och har vissa förkunskaper.

Båda kurser äger rum på Långholmen i Stockholm.