nyheteR från Trinambai

Interfere!

by | 12 March 2018

Ingrip!

Civilkurage går att träna! I vår nya handbok Ingrip! finns verktyg för att träna och utöva praktiskt civilkurage. Det finns tusentals sätt att ingripa på. Det kan till exempel vara att ställa följdfrågor, att lagstifta, att ändra värdet på något, att göra en maktanalys eller att visa omsorg.

Ingrip! har tagits fram av Vardagens civilkurage, en ungdomsorganisation som verkar för ett aktivistiskt medborgarskap, demokrati och jämlikhet.

Läs mer och beställ boken