nyheteR från Trinambai

Jessica Pettersson börjar frilansa för Trinambai

by | 3 May 2019

Vi på Trinambai är glada att välkomna Jessica Pettersson som ny processledare! Med sin breda kompetens kommer hon bidra mycket till vår utbildningsverksamhet.

Jessica har varit aktiv i föreningslivet sedan fyraårsåldern. Hon har varit gymnast på elitnivå och har även gedigna erfarenheter som ledare. Hennes stora praktiska erfarenhet kompletteras med en masterexamen i barn- och ungdomsvetenskap samt en kandidatexamen i folkhälsovetenskap.

Förutom att frilansa för Trinambai driver hon även företaget Föreningskraft som fungerar som en mobil kanslist för föreningar.