nyheteR från Trinambai

Kunskapsworkshop om civilsamhällets pedagogiska innovationer

by | 4 September 2018

Vill du vara med och ta fram ny kunskap om hur civilsamhället utvecklar pedagogiska innovationer? Det kan handla om nytänkande metoder och verksamheter för kunskapsförmedling, nya grepp för att organisera lärandeprocesser eller nyskapande sätt att utveckla grupper. Då är du varmt välkommen till en workshop på Stockholms universitet den 24 oktober.

Workshopsresultat kommer användas för en artikel i en forskarantologi som kommer ges ut av Trinambai.

Läs mer och anmäl dig här.