nyheteR från Trinambai

Halvdagskurs om Inflytandeguiden i Stockholm

by | 12 October 2016

Välkommen till en tre timmars workshop i hur din organisation kan använda sig av Inflytandeguiden för att bli bättre på inflytandefrågor! Inflytandeguiden är ett bra verktyg oavsett om det är boende-, medlems-, patient-, eller ungdomsinflytandet du vill öka.

På vår halvdagskurs den 22 november får du konkreta tips och vi kommer spela Inflytandespelet tillsammans så att du kan ta med dig metoden till din organisation.

Läs mer och anmäl dig här.