nyheteR från Trinambai

Nu lanserar vi Medlemsdagen.se

by | 23 September 2011

Vårt utbildningskoncept Medlemsdagen har nu fått en egen hemsida. På www.medlemsdagen.se kan du läsa mer om vår heldagsutbildning om medlemsrekrytering och medlemsaktivering och hur den kan bidra till att utveckla din organisation. Där kan du även anmäla dig till nästa utbildningstillfälle som äger rum den 27 oktober 2011 i Stockholm.

Medlemsdagen är en heldagsutbildning om att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Den är baserad på Medlemsmodellen.

Our training concept Medlemsdagen (The Membership Day) now has its own homepage. On www.medlemsdagen.se (so far only in Swedish) you will find more information about the one-day course and how it can develop your organisation. You can even register for the next occasion on 27 October in Stockholm.

The Membership Day is a one-day course about recruiting, activating and keeping members. It is based on our book The Membership Model.