nyheteR från Trinambai

Ny bok: Lärande i civilsamhället

by | 9 June 2020

Lärande i civilsamhället Trinambai Sverige Bokförlag Niklas Hill Aron Schoug (3)

Är det någonting som är speciellt med lärande i ideella föreningar och rörelser? Många skulle svara ja på den frågan. Det finns starka folkbildningsideal och föreställningar om ideella sektorns särart.  Men vad skiljer civilsamhälleslärandet från lärande i andra sammanhang?

I den nya antologin Lärande i civilsamhället skriver tretton forskare om frågor som demokratilärande, pedagogiska innovationer, möten över klassgränser och folkhälsa. Bidragen handlar om allt från folkrörelser och studieförbund till idrottsföreningar, lokala medborgarinitiativ, tolfterna och rockband. Utifrån ett antal olika perspektiv undersöks lärprocesser som berör individer, organisationer och hela samhället.

På onsdag den 17 juni, kl 14.00-15.00, bjuder vi in till ett digitalt lanseringsseminarium för boken. Seminariet är gratis

Läs mer om boken.

Anmäl dig till lanseringsseminariet.