nyheteR från Trinambai

Ny kortlek: Idrottsförening i förändring

by | 18 August 2021

Idrottsförening i förändring

Många gånger blir de stora frågorna om hur det är och hur det borde vara aldrig ställda. Det kan bero på tidsbrist, rädsla för konflikter, ja allt möjligt. I dessa lägen riskerar vi att glömma bort att vår förening utvecklas hela tiden, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Idrottsförening i förändring hjälper föreningar, klubbar och lag att få upp frågorna på bordet på ett smidigt sätt. Du kan använda Idrottsförening i förändring på styrelsemötet, på planeringshelgen eller vid utbildningar. Den fungerar både för den lilla klubben och på strategisk nivå i distriktet eller i riksförbundet.

Idrottsförening i förändring är framtagen av Jessica Pettersson och Charlotte Ovesson som både har gedigen erfarenhet från idrottsrörelsen. Kortleken innehåller 50 diskussionsfrågor som får igång viktiga samtal om träning, ekonomi, tävling, värdegrund, ledare, styrelsen, demokrati, engagemang, mångfald och kommunikation. Istället för färdiga standardsvar får ni hjälp med att formulera gemensamma lösningar.

Köp kortleken här

Köp kortleken här