förening för alla

Omvärldsbevakning

by | Jan 8, 2020

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse. Det handlar om att kunna upprätthålla ett strategiskt, utvecklande och framåtsyftande arbetssätt med beslut som är grundade på viktig och korrekt information. Ledamöterna i styrelsen behöver därför ta hänsyn till forskningsresultat, politiska beslut, nya rapporter eller utredningar och lagstiftningar. Det handlar även om att vara påläst kring vad som sker lokalt, regionalt och globalt.

Omvärldsbevakning är inte enbart en nödvändighet för beslutsfattande underlag utan fungerar även som en form av kompetensutveckling för styrelsen. Det är stimulerande för styrelsen. Det är oftast intressant och utvecklande för ledamöterna att delta i seminarier och konferenser vilka behandlar frågor som rör föreningen. Vissa principiellt viktiga frågor kan behöva bevakas under en längre period. Ledamöterna informerar på styrelsemöten om omvärldsbevakningen och diskuterar hur det påverkar föreningens framtida riktning. Alla i styrelsen kan bära ansvaret för bevakningen vid olika tillfällen. Det viktigaste är att informationen delas och behandlas dynamiskt under styrelsemöten.   

Om styrelsens ska till exempel ta fram och anta en miljöpolicy och handlingsplan behöver dessa grundas på en gedigen omvärldsanalys. Det kan handla om allt från uppdatering av hemsidan till frågan om vilka samarbetspartners föreningen ska samverka med. Ibland kan det vara nyttigt att se hur andra föreningar har behandlat vissa frågor och jämföra. Många olika beslut som påverkar föreningens ekonomi, framtida profil och riktning kräver någon form av analys. Jag uppmanar därför styrelser att vaka, bevaka och analysera!    

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...

Vad vill du lära dig, och hur?

Jag tror på människors nyfikenhet. Jag tror också på att inte betrakta nyfikenhet så mycket som ett konstant personlighetsdrag utan snarare som en produkt av omständigheter. I min idealvärld är steget till att lära sig saker kort. Alla som är intresserade av att lära...