nyheteR från Trinambai

Smyglansering av Inflytandeguiden i Almedalen

by | 28 May 2015

Det ideella engagemanget genomsyrar Sverige. Föreningar fungerar som demokratiskolor som skapar aktiva och engagerade medborgare. Men vem har egentligen makten i dessa organisationer? Och är alla verkligen med och bestämmer?

Det är frågorna som diskuteras på smyglanseringen av Inflytandeguiden den 2 juli kl 14.00 på Strandgatan 7 i Visby. I fokus är strategier för att skapa en jämnare maktfördelning och öka olika gruppers möjlighet att delta i beslutsprocesser, framför allt via den nyutvecklade Inflytandeguiden.

Under seminariet kommer ni få möjlighet att provspela Inflytandespelet, som är en del av Inflytandeguiden. Det har tagits fram i projektet Ungdomsinflytande nu!, där ungas inflytande stått i fokus. Utgångspunkten har varit att se unga människor som en resurs och metod för att uppnå föreningar och organisationers verksamhetsmål.

Inflytandeguiden kommer publiceras av Trinambai under hösten. I projektet medverkar förutom Trinambai även Ax – Amatörkulturens samrådsgrupp och Sverok.

Läs mer om seminariet här.