nyheteR från Trinambai

Studieresa till Tyskland om frivillighet i välfärden

by | 15 November 2012

Det tyska välfärdssamhället skiljer sig från det svenska på flera punkter. Inte minst spelar frivilligarbete en mycket större roll. Tysklands största medlemsorganisationer är organisationer inom välfärden och majoriteten av omsorgstjänsterna drivs i civilsamhällets regi. Är det en förebild för Sverige eller tvärtom ett skräckexempel? Följ med till Tyskland och bilda dig en egen uppfattning.

Den 23-26 april 2013 organiserar Trinambai en studieresa till Berlin på uppdrag av Sektor3. Under fyra fullspäckade dagar kommer vi att fördjupa oss i hur den ideella välfärden i Tyskland är organiserad.

Läs mer på Sektor3:s hemsida.