Honnørordet som mangler

Etter at jeg beveget meg over fra politikk og statsforvaltning til en frivillig organisasjon, har jeg grublet en del på hvorfor det ofte er noe litt klamt og vassent i politikernes omtale av «frivillig sektor». I artikkelen «Statleg politikkutforming for frivillig...