404 förening not found

  ?Vårt mål är att lägga ner år 2020 för att vi inte längre behövs.? så lyder delar av Rättviseförmedlingen mål. Förenings syfte enligt stadgarna är ?sprida kunskap och synliggöra kompetens för att korrigera skevheter och verka för en rättvis representation i ett...

Konkurrensen och jag

Det slutade med att vi drack öl, konkurrensen och jag. Men vi kan ta det från början. Året var 2007 och jag hade precis börjat på masterprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet. Jag hade fått deltidsanställning som studentinformatör hos...