404 förening not found

  ?Vårt mål är att lägga ner år 2020 för att vi inte längre behövs.? så lyder delar av Rättviseförmedlingen mål. Förenings syfte enligt stadgarna är ?sprida kunskap och synliggöra kompetens för att korrigera skevheter och verka för en rättvis representation i ett...