Styrelseförnyelse

Styrelser som har stagnerat har ofta en passiv och oengagerad valberedning bestående av samma personer år efter år. Valberedningen vågar inte alltid erkänna att det behövs en förstärkning eller att det kanske är dags att låta andra sköta uppdraget. Förnyelse av en...

Säga nej till någon som vill engagera sig?

Så här års brukar valberedningar sätta igång sitt arbete på allvar inför vinterns årsmötessäsong. Det är ett ansvarsfullt och ofta underskattat arbete. Valberedningens huvudsakliga uppgift är att föreslå årsmötet/kongressen kandidater för styrelsen och andra...