Maria Fridstjerna
BTJ-häftet nr 10, 2022

Berättelserna andas frustration och förtvivlan, men även en unison tanke om att fler människor inte ska behöva fara illa på grund av försämringar i vårdens resurser. Texten är mycket viktig och bör nå en stor läsekrets för att problemen ska kunna åtgärdas. Språket är lättillgängligt och berättelserna ? vittnesmålen ? är modiga och starka.