Annika Pastuhov
Mimerbladet
Antologin utgör en spännande helhet som byggs upp av ett flertal perspektiv och kontexter. Här samsas både historiska perspektiv och nutid och sammanhangen utgör både föreningsliv, lokalsamhälle och organiserad folkbildning.