Emilia Brodén
BTJ-häftet nr 10, 2023

I denna nya upplaga av De förtrycktas teater finns nyskrivna förord av bl.a. dramatikern America Vera-Zavala och idéhistorikern Patricia Lorenzoni som på olika sätt arbetar i hans anda. Boal lämnade jordelivet 2009, men hans arbete med att använda teatern som ett vapen för att belysa och uppmärksamma orättvisor bland samhällets förtryckta människor lever vidare och i boken ges tre inspirerande förord av personer som verkar i hans anda. De förtrycktas teater passar både den som är teaterintresserad och den som aktivt arbetar med teater och som vill ta del av Boals intressanta recept, för att skapa medvetenhet om de mänskliga förtryck som på ett eller annat sätt, finns i dagens samhälle.?