Lektör Gunnar Lamin
BTJ-häftet nr 17, 2015.
Genomgående tar författarna upp såväl ledarnas som de enskilda medlemmarnas roller, ansvar och möjligheter. Jämställdhet, feminism, könsmaktsordning och härskartekniker samt kommunikation och medlemsrekrytering får stort utrymme i boken, vars andra del består av intervjuer med människor som arbetar med demokratisering och organisationsförändring. Trots sitt omfång är det en lättillgänglig och väldisponerad bok försedd med ordlista och lästips.?