Mona Örjes
BTJ-häftet nr 5, 2018
Innehållet är relevant, lättillgängligt och mycket användbart för målgruppen. En konkret och utmärkt bruksbok. Allt material är trevligt och tydligt presenterat, lätt att använda.