David Coman-Hidy
styrelseledamot för The Humane League

Genom ett rationellt och strategiskt förhållningssätt visar den här boken hur vi alla kan bidra till att förpassa djurfabrikerna till historiens skräphög och rädda miljontals djur från ett plågsamt liv.