Victoria Moran
författare till Main Street Vegan och chef för Main Street Vegan Academy

Idag när både religiös, politisk och kostrelaterad dogmatism har nått en höjdpunkt erbjuder Så skapar vi en vegansk värld en välbehövlig fristad för pragmatiker. Med forskning som stöd för sin inställning menar författaren att vi genom att värdesätta både små och genomgripande förändringar kan bygga en medkännande och hållbar värld utan att behöva gå fram som en ångvält.