Colleen Patrick-Goudreau
författare till The 30-Day Vegan Challenge

När folk tror att de måste göra allt gör de ingenting. Den här boken ger praktiska riktlinjer för hur vi kan guida människor till att ta positiva steg och hjälper oss att bli den sorts aktivist som ställer sig frågan: ?Vill jag ha rätt eller vill jag vara effektiv??