Kathryn Asher
forskningsansvarig på Faunalytics och doktorand vid University of New Brunswick

Den här boken är viktig genom att den erbjuder en färdplan baserad på sunt förnuft som kan leda oss på rätt väg under den svåra resa vi har framför oss. Den är betydelsefull tack vare att den väver samman både teori och forskning. Tobias bok har bidragit till att forma hur jag tänker kring min egen forskning och hjälpt mig att ompröva hur jag ser på veganism och påverkan.