nyheteR från Trinambai

Trinambai i Berlin

by | 27 October 2010

Niklas Hill från Trinambai har deltagit i Folk och Försvars studieresa till Berlin. I programmet ingick bl.a. ett antal möten på förbundsdagen, ett besök på tankesmedjan Stiftung Wissenschaft und Politik och på etermediebolaget ARD samt en mottagning på Sveriges ambassad. Delegationsmedlemmarna har höga positioner i näringsliv, media, statliga myndigheter och på olika forskningsinstitutioner.